Kontakt

im001

 

Kancelaria Doradztwa Strategicznego
BEST Polska Sp. z o.o.

Siedziba oddziału:
ul. Krupnicza 22 lok. 6
01-991 Warszawa

Adres kontaktowy Zarządu Spółki:
ul. Wodniaków 39
03-992 Warszawa, Polska

kom: +48 666 920 819

e-mail: sekretariat@kds-bestpolska.pl

Biuro Obsługi Klienta:

ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 31/33 lok. 906
00-379 Warszawa
tel.: +48 508 607 644

REGON: 146416641

NIP: 525-25-43-056

KRS: 0000447082

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

e-mail:
sekretariat@kds-bestpolska.pl
biuro@kds-bestpolska.pl

www:
www.kds-bestpolska.pl