Kontakt

im001

 

Kancelaria Doradztwa Strategicznego
BEST Polska Sp. z o.o.

Siedziba Rejestrowa:

ul. Krupnicza 22 lok. 2
04-719 Warszawa

tel.: +48 600 742 475
tel: +48 668 684 814
fax: +48 22 742 19 32

Biuro Obsługi Klienta:

ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 31/33 lok. 906
00-379 Warszawa
tel: +48 22 243 17 73

REGON: 146416641

NIP: 525-25-43-056

KRS: 0000447082

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

e-mail:
sekretariat@kds-bestpolska.pl
biuro@kds-bestpolska.pl

www:
www.kds-bestpolska.pl