Prawo upadłościowe i naprawcze

KDS BEST Polska oferuje usługi w zakresie restrukturyzacji zadłużenia poprzez
negocjowanie spłat istniejącego zadłużenia z wierzycielami lub redukcję kosztów prowadzonej
działalności.

Między innymi oferujemy naszym Klientom:
– współpracę z tymczasowymi nadzorcami sądowymi, syndykami oraz innymi zarządcami w toku
postępowania upadłościowego
– nabywanie wierzytelności w sytuacji nieregularnej
– przeprowadzanie analiz prawnych oraz negocjowanie umów nabycia portfeli wierzytelności
– reprezentowanie wierzycieli i dłużników przy składaniu wniosków o ogłoszenie upadłości
– prowadzenie sporów w postępowaniach upadłościowych