Prawo farmaceutyczne

KDS BEST Polska oferuje doradztwo w zakresie prawa farmaceutycznego i wyrobów medycznych.

Oferujemy realizację projektów związanych z:
– promocją i reklamą produktów leczniczych,
– procedurami dopuszczania do obrotu,
– dystrybucją produktów,
– badaniami klinicznymi.
– przygotowywanie opinii prawnych, umów, doradztwo prawne.