Rekrutacja

Kancelaria Doradztwa Strategicznego KDS Best Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 31/33 (www.kds-bestpolska.pl) oferuje Aplikantom adwokackim i Aplikantom radcowskim ( I roku) staże i praktyki zawodowe z możliwością podjęcia pracy po ich pomyślnym ukończeniu. Staże odbywają się w wymiarze 1-3 miesięcy i stanowią formę okresu próbnego w procesie zatrudnienia w naszej Kancelarii.

Od Kandydatów oczekujemy:

1. znajomości zagadnień z zakresu prawa cywilnego materialnego, prawa karnego materialnego (z uwzględnieniem Kodeksu karnego skarbowego), prawa administracyjnego, prawa handlowego oraz wszystkich procedur ze szczególnym uwzględnieniem przepisów postępowania cywilnego i administracyjnego;
2. umiejętności logicznego myślenia, wyciągania wniosków i uczenia się na błędach;
3. umiejętności samodzielnej oraz bardzo dobrej organizacji pracy własnej;
4. podstawowej znajomości obsługi urządzeń biurowych oraz znajomości pakietu MS Office;
5. odpowiedzialności, sumienności, dokładności i skrupulatności;
6. odporności na pracę w warunkach stresu ;
7. znajomości języka angielskiego na poziomie dobrym umożliwiającym swobodną komunikację.
8. dyspozycyjności w ramach ustalonego harmonogramu stażu w Kancelarii
(z wyłączeniem dni przeznaczonych na zajęcia przewidziane Programem Aplikacji)

Oferujemy:

Max. trzymiesięczny płatny staż w pełnym wymiarze godzin z możliwością późniejszego zatrudnienia. Okres próbny 2 tygodnie (bezpłatne). Możliwość odbywania stażu w korelacji z obowiązkowymi zajęciami na Państwa aplikacji.

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres e-mail : kancelaria@kds-bestpolska.pl.
W temacie maila prosimy wpisać „Staż − Aplikant adwokacki / Aplikant radcowski”.
Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu wyłącznie z wybranymi osobami.