Prawo karne

Podejmujemy obronę we wszystkich sprawach karnych, na każdym etapie postępowania, a także zapewniamy również reprezentację osób pokrzywdzonych.

W naszej ofercie z zakresu prawa karnego znajdą Państwo między innymi:

– obronę oskarżonych i podejrzanych,

– reprezentowanie pokrzywdzonych,

– sporządzanie i wnoszenie apelacji i kasacji oraz prywatnych aktów oskarżenia

– sporządzanie i wnoszenie wniosków między innymi o przedterminowe zwolnienie, odroczenie wykonania kary, przerwę w odbywaniu kary, ułaskawienie.

Specjalizujemy się również w sprawach karno-skarbowych. Zapewniamy naszym Klientom reprezentację w postępowaniach przed sądami powszechnymi, organami prokuratury, Urzędów Skarbowych oraz Izb Celnych w zakresie odpowiedzialności za przestępstwa wykroczenia skarbowe.