Prawo pracy

Zapewniamy naszym Klientom kompleksowe doradztwo w zakresie prawnych aspektów zatrudnienia.  Nasze doradztwo w tym zakresie obejmuje:

– wszelkie roszczenia pracownicze (np. o przywrócenie do pracy, o wynagrodzenie),

– reprezentowanie pracowników oraz pracodawców w sporach,

– doradztwo w sprawach o dyskryminację i mobbing,

– sprawy związane z regulaminem pracy i wynagradzania,

– akty i przepisy wewnętrzne pracodawcy

– odszkodowania, umowy, kontrakty menadżerskie,

– projekty umów o pracę, zlecenie i dzieło oraz umów stażowych.