Sprawy korporacyjne

W naszej ofercie znajdą Państwo również kompleksową obsługę w zakresie m.in.:

– zakładania spółek

– likwidacji spółek

– łączenia, podziału i przekształceń spółek

– podwyższeń i obniżeń kapitału zakładowego

– doradztwo na etapie rozpoczynania działalności gospodarczej

– reprezentację w postępowaniach przed sądami powszechnymi oraz polubownymi

– analiza stanu prawnego firmy (due diligence), audyty prawne,

– opracowywane regulaminów korporacyjnych,

– KRS, formularze, oświadczenia.