Przedstawicielki Ministerstwa Zdrowia wybrane do władz WHO

Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej w MZ Katarzyna Drążek-Laskowska została wybrana do Rady Wykonawczej WHO (Executive Board – EB WHO), a zastępca dyrektora DWM Ewa Nowacka zasiądzie w Regionalnej Grupie Ewaluacyjnej (REG WHO). Wybory do Rady Wykonawczej oraz Regionalnej Grupy Ewaluacyjnej przeprowadzono 25 października br. w trakcie 73 posiedzenia Komitetu Regionalnego #RC73Astana dla Regionu EURO Światowej Organizacji Zdrowia w Astanie.

W EB WHO zasiadają 34 osoby, nominowane przez państwa członkowskie. Rada składa się z przedstawicieli wszystkich 6 regionów WHO – Region Europejski posiada łącznie 8 miejsc.

Priorytety, które chce realizować dyr. Katarzyna Drążek-Laskowska w związku z wyborem do Rady Wykonawczej to zdrowie cyfrowe, walka z gruźlicą oraz odbudowa systemów ochrony zdrowia po kryzysach (w kontekście health emergency).

Głównym zadaniem Regionalnej Grupy Ewaluacyjnej będzie natomiast ocena kandydatów na Dyrektora Regionalnego (kadencja H. Kluge upływa w 2024 r.). Grupa składa się z 6 członków, wyznaczonych w oparciu o zasadę zrównoważonej reprezentacji geograficznej.

Polska jest jednym z państw założycieli WHO. Organizacja ma 75 lat. Polska zasiadała w Radzie Wykonawczej WHO w latach 1996-1999 i w 1985-1988. W ostatnich latach Polska dwukrotnie starała się o członkostwo – w 2013 oraz 2017 r.

źródło: gov.pl

Napisano w Uncategorized