Kancelaria Premiera odpowiada, ile będą kosztowały podwyżki polityków. NIL: „Zdumiewające”.

Prezes Naczelnej Izby Lekarskiej zapytał, ile będą kosztowały podwyżki dla polityków, a pismo w sprawie wysłał do Mateusza Morawieckiego i Andrzeja Dudy. Kancelaria Premiera już odpowiedziała. – Odpowiedź jest zdumiewająca – komentuje NIL. Prezes NIL Andrzej Matyja wystosował wnioski o udostępnienie informacji, jaki będzie koszt wzrostu wynagrodzeń osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.

Wnioski te skierował m.in. do prezydenta, premiera i ministra finansów
Odpowiedź Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Naczelna Izba lekarska uznała za ”zdumiewającą”
W opinii izby lekarskiej, premier nie zna skutków finansowych rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe
Natomiast – jak podkreśla NIL – przy ”podwyżkach” dla medyków udało się wyliczyć ich koszt i argumentować, że państwa nie stać na więcej

Prezes NRL zapytał, ile będą kosztowały podwyżki polityków

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Andrzej Matyja wystosował jednobrzmiące wnioski do prezydenta Andrzeja Dudy, premiera Mateusza Morawieckiego oraz ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusza Kościńskiego.Zwrócił się w nich o udostępnienie informacji o prognozowanym-przewidywanym całkowitym koszcie wzrostu wynagrodzeń wynikającym z rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1394) przypadającym na rok 2021 oraz 2022.Nie policzono, ile będą kosztować podwyżki dla polityków, ale…

Jak informuje Naczelna Izba Lekarska z odpowiedzi otrzymanej z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wynika, że ‘’dokonując kontrasygnaty rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, Premier RP nie znał jego skutków finansowych’’.’W odpowiedzi czytamy, że Kancelaria nie dysponuje wyliczeniami przewidywanego całkowitego kosztu wzrostu wynagrodzeń wynikającego z ww. rozporządzenia i sugeruje zwrócenie się z pytaniami w tej sprawie do Ministerstwa Finansów’’ – podaje w komunikacie Naczelna Izba Lekarska.…policzono ‘’podwyżki’’ dla medyków i to, że państwa na nie stać

Izba lekarska przypomina, że prezes NRL skierował wniosek o udostępnienie informacji publicznej nie tylko do Prezesa Rady Ministrów, ale również do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

‘- Sytuacja jest kuriozalna. Dokonując kontrasygnaty nie oceniono skutków finansowych podwyżek dla polityków. Tymczasem, przy słynnej „podwyżce” dla medyków udało się wyliczyć jej całkowity koszt i ze względu na jego wysokość argumentowano, że budżetu państwa nie stać na więcej’ – podkreśla Naczelna Izba Lekarska.
Pieniądze dla polityków, a dla lekarzy po 19 zł brutto podwyżki

Przypomnijmy, że zgodnie z rozporządzeniem od sierpnia (rozporządzenie zostało podpisane przez prezydenta 30 lipca) ministrom i wiceministrom przysługuje 6 tys. zł brutto podwyżki. Teraz ich łączne wynagrodzenie zasadnicze ma wynosić ponad 16 tys. zł bez wliczania dodatków. Posłowie otrzymają nawet 12,8 tys. zł (po podwyżce z 8 tys. zł), bez wliczania w to diety poselskiej w wysokości 2,5 tys. złotych.

Według nowych zasad wynagrodzenie marszałków Sejmu i Senatu wzrośnie nawet o 9 tys. zł przy dotychczasowych zarobkach zasadniczych w kwocie 11 tys. złotych. Do tego należy doliczyć dodatki: funkcyjny – 3,6 tys. zł – oraz za wysługę lat. Podwyżki podsekretarzy stanu mają sięgać 60 proc. dotychczasowych wynagrodzeń, natomiast kadry kierowniczej – ok. 40 procent.

Już na początku sierpnia Naczelna Izba Lekarska komentowała wzrost wynagrodzeń urzędników państwowych: Na twitterze zamieściła wpis:

„Ponoć budżet państwa nie był w stanie udźwignąć podwyżek płacy minimalnej dla lekarzy specjalistów większych niż 19 zł brutto…z tego samego budżetu sfinansowane będą podwyżki dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe – średnio 4800 brutto miesięcznie”Wynagrodzenia medyków to również jeden z punktów spornych w konflikcie między medykami i Ministerstwem Zdrowia, a podwyżki to jeden kluczowych z postulatów Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego Pracowników, który zapowiedział wielki strajk pracowników ochrony 11 września w Warszawie.

źródło: rynek zdrowia.pl

Napisano w Aktualności